آموزشگاه اکسیرسخن

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید ۶۶۵۷۸۰۷۸-۰۲۱

آدرس ما: توحید ابتدای خیابان فرصت شیرازی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

A distant tour begins with one step

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

Live for ourselves not for showing that to others

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

You will reap what you plant in your minds farm

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد

If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند

Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید

Don’t believe your sense of first meeting never

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us

مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است

What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

بردن همه چیز نیست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا

Winning is nothing but trying to win is all thing

یک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیال

Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…

حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد.

The big man is who has an infantine heart

ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.

انسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.

Human is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences

اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.

If you don’t know your real price, be ready for affliction

به افکار خود اهمیت بدهید،این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality

بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

Forgiving is good…but forgetting is better

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد/خواستن کافی نیست، باید کاری کرد

Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو

Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترامی نیست که بنیان آن بر ترس استوار باشد.

nothing is more despicable than respect based on fear.
(albert camus)

هیچ کس را دشمن مخوان; اما هرگز به بیگانه ای نیز عشق مورز.

call no man foe, but never love a stranger.
(stella benson)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست